GIỚI THIỆU TÀI LIỆU VNU

TailieuVNU.com thành lập ngày 02/09/2020 với mong muốn giúp cho sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội có kho tài liệu miễn phí để học tập và nghiên cứu trong quá trình học tại các trường trong VNU.
 
TailieuVNU vẫn đang ngày ngày chăm chỉ sưu tầm, tổng hợp tài liệu là đề thi, đề cương, giáo trình ... từ các trường thuộc khối VNU - UET, UEB, UEd, HUS, USSH, IS, ... Với sự nỗ lực của chúng mình, hi vọng TailieuVNU.com ngày càng tổng hợp được nhiều tài liệu để trở thành kho tài liệu, kho tri thức vô giá cho sinh viên của các trường trực thuộc VNU.

Hiện tại TailieuVNU đang tổng hợp đề thi từ rất nhiều nguồn, trực tiếp hoặc gián tiếp, chưa có nguồn tài nguyên phong phú. Chúng mình rất mong sưu tập được đề thi trong quá khứ và tổng hợp được tài liệu trong tương lai. Sự đóng góp và ủng hộ tài liệu của các bạn sinh viên VNU là động lực để chúng tớ phát triển kho tài liệu chung này.

Tài liệu VNU - Cho đi là còn mãi!